Udvalg & repræsentation

 

 

Danske Dramatikere har en række udvalg, der varetager forbundets aktiviteter og interesser. Kontakt til udvalgene skal ske gennem Danske Dramatikere. Vi er desuden repræsenteret i en række eksterne udvalg.

 

Danske Dramatikere er medlem af NDU (Nordisk Dramatiker Union), hvis hovedformål er at støtte nordiske dramatikeres rettigheder og varetage deres generelle, økonomiske interesser globalt.

 

Danske Dramatikere er desuden medlem af den europæiske sammenslutning af manuskriptforfatterorganisationer, FSE (Fédération des Scénaristes d’Europe).

 

Økonomiudvalg:

Andreas Garfield
Jokum Rohde
Jakob Weis
Simon Weil
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Produktionspuljen:
Andreas Garfield
Frederik Villads
Jesper B. Karlsen
Simon Weil

Fra sekretariatet:
Jeanette Noer

 

Danske Dramatikeres Manuskriptpris for Børn og Unge:
Jesper B. Karlsen

Frederik Villads

 

Federation of Screenwriters in Europe – FSE:
Nikolaj Scherfig
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted

 

Nordisk Dramatiker Union – NDU:
Andreas Garfield

Jokum Rohde
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Emma Gad-Fondens
bestyrelse:
Nikolaj Scherfig
Jokum Rohde
Dunja Gry Jensen
Per Daumiller
Thomas Markmann
Jeanette Noer
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Allen-legatets bestyrelse:
Adv. Jakob Monberg
Nikolaj Scherfig
Jokum Rohde
Mette Heeno

Statens Kunstfonds Repræsentantskab:
Thomas Markmann – indstillet af Danske Dramatikere
2021-2024

 

Københavns Kommunes Scenekunstudvalg:
Thomas Markmann – indstillet af Danske Dramatikere

 

Det Danske Filminstitut/Kontaktudvalget:
Jenny Lund Madsen


Det Danske Filminstitut/Rådet for spillefilm:
Mette Heeno – udpeget af Kontaktudvalget


Det Danske Filminstitut/Rådet for kort- og dokumentarfilm:

Merlin P. Mann – udpeget af Kontaktudvalget


Copydan Verdens-TV:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Copydan Arkiv:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Copydan Tekst og Node:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Samrådet for ophavsret:
Forretningsudvalget:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted
Birna Mohr

 

Rettighedsalliancen:
Cathrine Skovsted

 

Ophavsret DK/Ophavsret Danmark:
Cathrine Skovsted

 

Scenekunstens faggrupper:
Jokum Rohde

  

Dramatisk Bibliotek:
Kontaktudvalget:
Anders Busk

 

Bugges Legat:
Jokum Rohde