Udvalg & repræsentation

 

 

Danske Dramatikere har en række udvalg, der varetager forbundets aktiviteter og interesser. Kontakt til udvalgene skal ske gennem Danske Dramatikere. Vi er desuden repræsenteret i en række eksterne udvalg.

 

Danske Dramatikere er medlem af NDU (Nordisk Dramatiker Union), hvis hovedformål er at støtte nordiske dramatikeres rettigheder og varetage deres generelle, økonomiske interesser globalt.

 

Danske Dramatikere er desuden medlem af den europæiske sammenslutning af manuskriptforfatterorganisationer, FSE (Fédération des Scénaristes d’Europe).

 

Økonomiudvalg:

Nikolaj Scherfig
Jokum Rohde
Ina Bruhn
Jacob Katz
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen


Produktionspuljen:
Ida Maria Rydén
Ina Bruhn
Line Mørkeby
Jesper B. Karlsen
Fra sekretariatet:
Jeanette Noer


Teaterudvalg:
Jokum Rohde
Rhea Leman
Ann Mariager
Line Mørkeby
Andreas Garfield
Jesper Bræstrup Karlsen
Thomas Markmann
Anna Skov Jensen
Sonja Ferdinand
Alexandra Moltke Johansen
Henrik Szklany
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted
Birna Mohr
Caroline Baldorf Kongsli

Anders Busk


Film-/TV-udvalg:
Nikolaj Scherfig 
Dunja Gry Jensen
Lars Mering
Per Daumiller
Ina Bruhn
Jannik Tai Mosholt
Søren Frellesen
Christian Torpe
Jenny Lund Madsen
Maren Louise Kähne
Mette Heeno
Ida Maria Rydén
Jacob Katz Hansen
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted
Birna Mohr
Caroline Baldorf Kongsli
Anders Busk


Talentprisudvalg:
Jakob Weis
Jenny Lund Madsen
Jannik Tai Mosholt
Thomas Markmann
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen


Danske Dramatikeres Manuskriptpris for Børn og Unge:
Jury:
Jesper B. Karlsen
Jane Rasch
Marc van der Velden
Amalie Olesen
Henrik Szklany
Magnus Iuel Berg
Carl Martin Norén


Arrangementsudvalg:
Jacob Katz Hansen

Line Mørkeby
Thomas Markmann


WCOS-udvalg:
Nikolaj Scherfig
Jenny Lund Madsen
Mette Heeno
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen
Anders Busk


Federation of Screenwriters in Europe – FSE:
Nikolaj Scherfig
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted


Nordisk Dramatiker Union – NDU:
Nikolaj Scherfig
Jokum Rohde
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen


Arbejdsgruppe Dansk Teater i 300 år:
Jokum Rohde
Jesper B. Karlsen
Andreas Garfield
Tovholder:
Line Mørkeby


Emma Gad-Fondens
bestyrelse:
Nikolaj Scherfig
Jokum Rohde
Dunja Gry Jensen
Per Daumiller
Thomas Markmann
Jeanette Noer
Fra sekretariatet:
Christina Bergholdt Knudsen


Allen-legatets bestyrelse:
Adv. Jakob Monberg
Nikolaj Scherfig
Jokum Rohde
Jannik Tai Mosholt

Statens Kunstfonds Repræsentantskab:
Thomas Markmann – indstillet af Danske Dramatikere
2021-2024

 

Københavns Kommunes Scenekunstudvalg:
Thomas Markmann – indstillet af Danske Dramatikere
2018-2021

 

Det Danske Filminstitut/Kontaktudvalget:
Jenny Lund Madsen

 

 

Det Danske Filminstitut/Rådet for spillefilm:
Mette Heeno – udpeget af Kontaktudvalget


Det Danske Filminstitut/Rådet for kort- og dokumentarfilm:

Merlin P. Mann – udpeget af Kontaktudvalget

 

 

Copydan Verdens-TV:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Copydan Arkiv:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Copydan Tekst og Node:
Christina Bergholdt Knudsen

 

Create Denmark:
Bestyrelse:
Nikolaj Scherfig
Koordinationsudvalget:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted

 

Samrådet for ophavsret:
Forretningsudvalget:
Christina Bergholdt Knudsen
Cathrine Skovsted
Birna Mohr

 

Rettighedsalliancen:
Cathrine Skovsted

 

Ophavsret DK/Ophavsret Danmark:
Cathrine Skovsted

 

Scenekunstens faggrupper:
Jokum Rohde

 

Dansk Teater i 300 år:
Bestyrelse:
Jokum Rohde

Repræsentantskab:
Jesper B. Karlsen

 

Dramatisk Bibliotek:
Kontaktudvalget:
Anders Busk

 

Bugges Legat:
Jokum Rohde