Bestyrelsen

Danske Dramatikere ledes af en bestyrelse, der har til opgave at varetage forbundets ophavsretlige og organisatoriske virksomhed. Bestyrelsen vælges blandt forbundets medlemmer hvert år på forbundets ordinære generalforsamling.

 

Bestyrelsen kan kontaktes gennem Sekretariatet.

Formand
Nikolaj Scherfig

Næstformand
Jokum Rohde

Ina Bruhn
– manuskriptforfatter.

Jannik Tai Mosholt
– uddannet manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole. Skriver til film og tv.


Andreas Garfield

– uddannet fra Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Skriver teater, film og radio.


Jesper Bræstrup Karlsen

– uddannet fra Dramatiker Væksthus. Skriver dramatik, bl.a. til børn og unge og tekster til musikdramatik og opera.


Line Mørkeby

– uddannet fra Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater. Skriver teater, film og radio.


Thomas Markmann

– uddannet fra Dramatikeruddannelsen ved Aarhus Teater.


Mette Heeno

– manuskriptforfatter fra Den Danske Filmskole. Skriver tv, film og teater.


Jacob Katz
– manuskriptforfatter.


Jenny Lund Madsen
– manuskriptforfatter fra University of California.


Ida Maria Rydén

– manuskriptforfatter.

Danske Dramatikere

– er fagorganisation for dramatikere og manuskriptforfattere indenfor teater, film, TV, radio, spil og andre medier samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik.

Danske Dramatikere blev stiftet af Emma Gad i 1906. Forbundets formål er at varetage dramatikeres faglige og økonomiske interesser og at virke for gunstigst mulige vilkår for dramatikere og manuskriptforfattere.


Forbundet varetager medlemmernes fælles overenskomster og yder herudover rådgivning i kontraktlige spørgsmål samt juridisk bistand i faglige sager.


Forbundet beskæftiger sig desuden med at afholde kurser, sikre ophavsrettigheder og uddele en række legater og priser. Forbundet er repræsenteret i en række udvalg.