Danske Dramatikere yder omfattende rådgivning i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem medlemmer og producenter/tv-stationer. Vi påtager os desuden at forhandle kontrakter, honorarer og royalty på vegne af vores medlemmer.

Spillefilms-

overenskomst

Gældende overenskomst mellem Producentforeningen og Danske Dramatikere.


– Gælder for aftaler vedrørende manuskriptarbejde på film, der er beregnet til biografdistribution, der indgås mellem medlemmer af Producentforeningen og manuskriptforfattere, der er medlemmer af Danske Dramatikere.

SPILLEFILMSOVERENSKOMST I TAL

Synopsis: kr. 53.469 pr. 1/1 2023

Treatment: kr. 96.244 pr. 1/1 2023

1. draft manus: kr. 171.098 pr. 1/1 2023

Endeligt manus: kr. 556.079 pr. 1/1 2023

OBS: ‘Synopsis’, ‘treatment’ og ‘1. draft’-honorarer udgør à conto-udbetalinger af det samlede beløb under ‘Endeligt manuskript.’