Danske Dramatikere yder omfattende rådgivning i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem medlemmer og producenter/tv-stationer. Vi påtager os desuden at forhandle kontrakter, honorarer og royalty på vegne af vores medlemmer.

Spillefilms-

overenskomst

Gældende overenskomst mellem Producentforeningen og Danske Dramatikere.


– Gælder for aftaler vedrørende manuskriptarbejde på film, der er beregnet til biografdistribution, der indgås mellem medlemmer af Producentforeningen og manuskriptforfattere, der er medlemmer af Danske Dramatikere.

SPILLEFILMSOVERENSKOMST I TAL

 

Synopsis: kr. 54.806 pr. 1/1 2024

Treatment: kr. 98.650 pr. 1/1 2024

1. draft manus: kr. 175.375 pr. 1/1 2024

Endeligt manus: kr. 569.981 pr. 1/1 2024

OBS: ‘Synopsis’, ‘treatment’ og ‘1. draft’-honorarer udgør à conto-udbetalinger af det samlede beløb under ‘Endeligt manuskript.’