Danske Dramatikere yder juridisk rådgivning til vores medlemmer vedrørende ophavsretlige, manuskriptrelaterede og/eller samarbejdsrelaterede spørgsmål, som måtte opstå i en kontraktforhandling eller på en produktion på et hvilket som helst stadie. Vores juridiske afdeling tilbyder i øvrigt at forhandle dine kontrakter direkte med producenten/tv-stationen/tjenesten, når du er medlem af forbundet

Seriefiktion

Forbundet har en rammeaftale med Danmarks Radio, som du finder her på siden, og derudover har vi en aftale med TV 2 om udnyttelse af dramaproduktioner på TV 2 Play. 

På de øvrige områder har forbundet igennem mangeårig forhandlingspraksis etableret en række standarder og/eller forhåndsgodkendte vilkår med producenter/tv-stationer/tjenester. 


Udviklingsaftaler, manuskriptaftaler mv. kan være yderst komplicerede, selvom de ikke ser sådan ud ved første øjekast. Derfor anbefaler vi altid, at du inddrager forbundets jurister i videst muligt omfang og så tidligt som muligt, hvad enten det drejer sig om en tidlig udviklingsaftale, en egentlig manuskriptaftale, en potentiel konflikt eller noget fjerde, så vi kan rådgive dig bedst muligt. Vi anbefaler også altid, at du inddrager forbundets jurister, selvom din aftale er omfattet af rammeaftalen med Danmarks Radio, de forhåndsgodkendte vilkår vi har aftalt med TV 2 eller TV 2 Play-aftalen, så vi kan sikre dig bedst muligt.


Vær i øvrigt opmærksom på, at du som medlem af forbundet har overdraget eneforvaltningsretten af dine streamingrettigheder til forbundet, og at du således ikke kan overdrage disse rettigheder til en producent/streamingtjeneste uden at forbundet er inde over kontrakten. Kontakt os derfor altid i god tid, hvis du skriver på en serie til en streamingtjeneste.


Rammeaftale med Danmarks Radio

Danske Dramatikere har indgået rammeaftale med Danmarks Radio. Aftalen omfatter DR’s interne dramaproduktioner, men også de eksterne produktioner for så vidt angår visningsrettigheder og til dels manuskripthonorering.

 

Rettighedsdelen er forhandlet sammen med Danske Filminstruktører og Dansk Skuespillerforbund, og derfor er vilkårene for visning, salg mv. ens for alle tre forbund.

 

 

 • Rammeaftalen omfatter DRs interne dramaproduktioner, men også de eksterne produktioner for så vidt angår visningsrettigheder og til dels manuskripthonorering.
 • Aftalen mellem dig og DR er ganske kort, da den henviser til vilkårene i rammeaftalen og kun regulerer de vilkår, der er særlige for din produktion, fx antallet af afsnit, honorarets størrelse mv.
 • Betaling for genudsendelse sker til Danske Dramatikere (Create Denmark), som herefter videreafregner til forfatterne.
 • Garanteret betaling, hvis du sættes af senere end 2 måneder før arbejdet påbegyndes.
 • Der er sket en forenkling af royaltysatserne og beregningsgrundlaget, og på den måde har DR fået nemmere ved at sælge produktionerne og skaffe ekstern finansiering. Der er aftalt en samlet royaltysats, som fordeles mellem Danske Dramatikere, Instruktørorganisationerne og Dansk Skuespillerforbund efter en intern fordelingsnøgle.
  • DR kan maksimalt sælge licensperioder med en varighed på 7 år.
  • Almindeligt præsalg: 17,5%
  • Præsalg inden for Nordvisionen/N12: 25%
  • Præsalg på store SVOD co-produktioner, hvor præsalg udgør mere end 50% af produktionsbudgettet: 10%
  • Salg foretaget under minimumsgarantier: 17,5%
  • Postsalg: 35%
 • Betaling af royalty sker til Danske Dramatikere (Create Denmark), som herefter videreafregner til forfatterne.