Danske Dramatikere yder juridisk rådgivning til vores medlemmer vedrørende ophavsretlige, manuskriptrelaterede og/eller samarbejdsrelaterede spørgsmål, som måtte opstå i en kontraktforhandling eller på en produktion på et hvilket som helst stadie. Når du er medlem af Danske Dramatikere tilbyder vores juridiske afdeling at forhandle dine kontrakter direkte med producenten/tv-stationen/tjenesten.

 

 

Spillefilm

Spillefilm som er beregnet biografdistribution er omfattet af vores spillefilmsoverenskomst fra 1996, som du finder her på siden, men vi opfordrer dig alligevel til at kontakte os, så vi kan optimere din aftale bedst muligt og i overensstemmelse med den gældende praksis, der er på området. 

 

Udviklingsaftaler, manuskriptaftaler mv. kan være yderst komplicerede, selvom de ikke ser sådan ud ved første øjekast. Derfor anbefaler vi altid, at du inddrager Danske Dramatikeres jurister i videst muligt omfang og så tidligt som muligt, hvad enten det drejer sig om en tidlig udviklingsaftale, en egentlig manuskriptaftale, en potentiel konflikt eller noget fjerde, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at du som medlem af forbundet har overdraget eneforvaltningsretten af dine streamingrettigheder til Danske Dramatikere, og at du således ikke kan overdrage disse rettigheder til en producent/streamingtjeneste, uden at forbundet er inde over kontrakten. Kontakt os derfor altid i god tid, hvis du skriver på en film til en streamingtjeneste.

 

Spillefilms-

overenskomst

Gældende overenskomst mellem Producentforeningen og Danske Dramatikere.


– Gælder for aftaler vedrørende manuskriptarbejde på film, der er beregnet til biografdistribution, der indgås mellem medlemmer af Producentforeningen og manuskriptforfattere, der er medlemmer af Danske Dramatikere.

SPILLEFILMSOVERENSKOMST I TAL

Synopsis: kr. 48.526 pr. 1/1 2021


Treatment: kr. 87.345 pr. 1/1 2021


1. draft manus: kr. 155.279 pr. 1/1 2021


Endeligt manus: kr. 504.666 pr. 1/1 2021


OBS: ‘Synopsis’, ‘treatment’ og ‘1. draft’-honorarer udgør à conto-udbetalinger af det samlede beløb under ‘Endeligt manuskript.’