Produktionspuljen

Danske Dramatikere administrerer produktionspuljen. For at komme i betragtning til støtte skal der til projektet være tilknyttet en dramatiker med ophavsret til mindst ét produceret dramatisk værk til teater, film, radio eller serie.

Ansøgningen indsendes via nedenstående formular og skal indeholde:

 

 • En kort synopsis eller projektbeskrivelse på 300-400 ord.
 • Et simpelt budget med finansieringsoverblik (pdf).
 • CV fra den eller de skrivende hovedkræfter og gerne også fra producer og instruktør (pdf).

Da puljens midler er begrænsede, ligger typiske støttebeløb på mellem 5.000 – 15.000 kr.


Puljens ansøgningsfrist:

1. maj og 1. november kl. 23:59. 

Der kan forventes svar på ansøgning indenfor 8 uger efter frist.


Puljen støtter

 • Projekter med en dramatiker tilknyttet.
 • Projekter, hvor der må forventes vanskeligheder med at hente finansiering af andre kanaler.

Eksempler på støtteområder:

 • Indspilning og produktion af film og tv-serier herunder produktion af afgangsfilm fra skoler som Super16, 18Frames, Super8 og Filmskolen.
 • Teaterproduktioner herunder afgangsforestillinger/afgangsreadings fra Den Danske Scenekunstskole og Dramatiker Væksthus.
 • Afholdelse af festivaler og readings, der er med til at generere og udvikle ny dansk dramatik.


Puljen støtter ikke

 • Arbejds- eller rejselegater til udvikling af manuskripter og treatments. Herunder research og produktion af skitsefilm.
 • Projekter der allerede er afsluttet ved ansøgningsfrist.
 • Projekter der er bevilget støtte fra Projektstøtteudvalget for Scenekunst under Statens Kunstfond eller Det Danske Filminstitut.
 • Projekter med budgetter over 500.000 kr. Vi henviser festivaler med større budgetter til at lave en større ansøgning til bestyrelsen for Danske Dramatikere.
 

Emma Gad Fonden

Emma Gad Fonden kan kun søges af medlemmer af Danske Dramatikere med mindst 3 års medlemskab.

Fonden uddeler
– trangslegater samt understøttelse til dramatikere.
– hel eller delvis dækning af kontingent for indeværende år eller restancer fra foregående år.
– fonden har desuden en lånekasse med et-årige rentefri lån på op til kr. 20.000.

Ansøgning skal indeholde
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det foregående års indkomst samt en kort redegørelse for nuværende økonomiske omstændigheder og eventuelt de personlige grunde, der måtte ligge bag ansøgningen. Ansøgningsskemaer skal benyttes.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2024.