Produktionspuljen

 

Danske Dramatikere administrerer produktionspuljen, som kan søges af alle. Du behøver ikke være medlem af Danske Dramatikere for at komme i betragtning, men du skal dokumentere ophavsret til mindst ét produceret dramatisk værk  til teater, film, radio eller tv.

Ansøgningen skal indeholde et simpelt budget og cv fra den eller de skrivende hovedkræfter. . Da puljens midler er begrænsede, ligger typiske støttebeløb på mellem 5.000 – 15.000 kr.

 

 

Puljens ansøgningsfrist:
1. maj og 1. november. Der kan forventes svar på ansøgning indenfor 8 uger efter frist.

 

 

Puljen støtter

Produktionsomkostninger på projekter, hvor der er dramatiker eller manuskriptforfatter tilknyttet, og hvor der må forventes vanskeligheder med at hente finansiering af andre kanaler. Der gives bl.a. støtte til indspilning og produktion af film og tv-serier, teaterproduktioner samt afholdelse af workshops, festivaler og readings.

 

Puljen støtter ikke
Arbejdslegater til udvikling af manuskripter og treatments.

Emma Gad Fonden

Emma Gad Fonden kan kun søges af medlemmer af Danske Dramatikere med mindst 3 års medlemskab.

Fonden uddeler
– trangslegater samt understøttelse til dramatikere.
– hel eller delvis dækning af kontingent for indeværende år eller restancer fra foregående år.
– fonden har desuden en lånekasse med et-årige rentefri lån på op til kr. 20.000.

Ansøgning skal indeholde
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om det foregående års indkomst samt en kort redegørelse for nuværende økonomiske omstændigheder og eventuelt de personlige grunde, der måtte ligge bag ansøgningen. Ansøgningsskemaer skal benyttes.

Ansøgningsfrist
Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2023.