Sekretariat

Direktør
Christina Bergholdt Knudsen
M: 22 29 19 65

cbk@dramatiker.dk

 

 

Chefjurist

Cathrine Skovsted
M: 51 78 22 76
cs@dramatiker.dk

 

Juridisk konsulent
Birna Mohr
T: 33 45 40 39
bm@dramatiker.dk

 

 

Databasekonsulent

Stine N. Hemmingsen
snh@dramatiker.dk

 

Forbundssekretær
Jeanette Noer
T: 33 45 40 35
jn@dramatiker.dk

 

Kommunikationsansvarlig
Anders Busk
M: 50 99 30 55
ab@dramatiker.dk

 

Danske Dramatikere

– er fagorganisation for dramatikere og manuskriptforfattere indenfor teater, film, TV, radio, spil og andre medier samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik.

Danske Dramatikere blev stiftet af Emma Gad i 1906. Forbundets formål er at varetage dramatikeres faglige og økonomiske interesser og at virke for gunstigst mulige vilkår for dramatikere og manuskriptforfattere.


Forbundet varetager medlemmernes fælles overenskomster og yder herudover rådgivning i kontraktlige spørgsmål samt juridisk bistand i faglige sager.


Forbundet beskæftiger sig desuden med at afholde kurser, sikre ophavsrettigheder og uddele en række legater og priser. Forbundet er repræsenteret i en række udvalg.