Danske Dramatikere forhandler kontrakter mellem medlemmer og producenter/tv-stationer, teatre mv. Vi yder juridisk rådgivning til medlemmer vedrørende ophavsretlige, manuskriptrelaterede spørgsmål.
Vi påtager os desuden ophavsretlige og arbejdsretlige sager, der opstår i et forløb eller på en produktion.

Danske Dramatikere rådgiver ikke i skatte- og a-kasseregler. Hvad angår udenlandske kontrakter rådgiver forbundet kun i begrænset omfang og kun i forhold til de danske regler. Forbundet fører i få tilfælde retssager, dog kun i tilfælde, hvor sagen har principiel betydning.

Ofte stillede spørgsmål

Vores jurister har her samlet nogle af de spørgsmål, de hyppigst får stillet. 

Nej, vi kan ikke anbefale ét medlem frem for et andet. Bl.a. fordi vi er en fagorganisation, som ikke bedriver agentvirksomhed. Du kan under Medlemmer søge blandt vores medlemmer og på den måde finde bud på dramatikere, der skriver børneteater, musikdramatik, spillefilm, tv-fiktion med videre.

Når vi modtager en aftale, bestræber vi os på at gennemgå den med dig som medlem indenfor 1-2 uger. Den videre forhandlingstid afhænger af sagens kompleksitet og selv korte aftaler kan også være komplekse. Der kan være særligt travle perioder i løbet af året, hvor sagsbehandlingstiden vil være længere. Derfor: Send kontrakten ind i så god tid som muligt – og fortæl det også gerne til din producent eller dit teater. Vi behandler sager i den rækkefølge, vi modtager dem.

I modsætning til fx USA er det i Danmark ikke en betingelse for ophavsretlig beskyttelse, at et værk er registreret. Den ophavsretlige beskyttelse opstår “automatisk” i og med værkets skabelse hos den person, der skaber det. Det er ingen betingelse for beskyttelsen, at værket er færdiggjort.

I den danske ophavsretslov findes der som udgangspunkt ingen idé-beskyttelse, kun beskyttelse af den originale udformning af ideen.

Nej. Vi kan tilbyde en kort, telefonisk vejledning, men aftalegennemgang og forhandling er udelukkende forbeholdt medlemmer af Danske Dramatikere.

Som udgangspunkt bestemmer du selv over dit manuskript. Men hvis du gerne vil have dit manuskript sat op på en scene eller indspillet som film eller tv-serie, bliver du nødt til at indgå aftaler med producenter eller teatre, hvor du overdrager en række rettigheder. Det betyder, at de må bruge dit manuskript som grundlag for en tv-serie, film eller teaterforestilling. Rettighedsoverdragelsen er forskellig fra film til tv og teater, bl.a. fordi film og tv er varige medier. Teaterforestillingen opføres et antal gange, hvorefter rettighederne falder tilbage til ophavsmanden. Af samme årsag må teatret ikke optage forestillingen på film uden at have indgået en aftale med dig forinden. 

Nej. I Danmark er krediteringsretten principielt uoverdragelig, så du vil altid have krav på at blive krediteret. Men du kan frivilligt – og i begrænset omfang – vælge at frasige dig krediteringen. Hvis du er i tvivl, så kontakt forbundet.

Konsulentarbejde og dramaturgiarbejde er som udgangspunkt ikke rettighedsbærende, men sørg for at få defineret dine arbejdsopgaver klart. Hvis du reelt skriver på manuskriptet, kan der være tale om rettighedsbærende arbejde.