Danske Dramatikere yder juridisk rådgivning til vores medlemmer vedrørende ophavsretlige, manuskriptrelaterede og/eller samarbejdsrelaterede spørgsmål, som måtte opstå i en kontraktforhandling eller på en teaterproduktion på et hvilket som helst stadie.

 

Enkelte områder er dækket af overenskomster/rammeaftaler, som du finder her på siden, mens forbundet på de øvrige områder igennem en mangeårig forhandlingspraksis har etableret en række standarder med teatrene. Både udviklingsaftaler og dramatikeraftaler kan være yderst komplicerede, selvom de ikke ser sådan ud ved første øjekast. Derfor – og fordi vi har eneforhandlingsretten – er det vigtigt, at du altid inddrager forbundets jurister, hvad enten det drejer sig om en tidlig udviklingsaftale, en dramatikeraftale, en potentiel konflikt eller noget fjerde, så vi kan rådgive dig bedst muligt.

 

Vær i øvrigt opmærksom på, at du som medlem af forbundet har overdraget eneforvaltningsretten af dine streamingrettigheder til forbundet, og at du således ikke kan overdrage disse rettigheder til en et teater eller andre uden at forbundet er inde over kontrakten. Kontakt os derfor altid i god tid, hvis et teater ønsker streamingrettigheder overdraget i din dramatikeraftale.  

Rettighedsoverdragelse

Dramatikeren bibeholder alle ophavsrettigheder til sit manuskript og overdrager således alene opførelsesrettigheder til et givent teater i en begrænset periode (typisk maksimalt 2 år/2 sæsoner).

Efter udløbet af opførelsesperioden falder alle rettigheder tilbage til dramatikeren, som herefter frit kan overdrage opførelsesrettighederne til et andet teater.

Eneforhandling

Som medlem af Danske Dramatikere har du overdraget en eneforhandlingsret til forbundet vedrørende dine dramatiske værker på teatre. Samme eneforhandlingsret gælder for dine oversættelser af dramatiske værker til teatre, jf. vedtægternes § 7. Forbundet udarbejder og forhandler derfor alle medlemmers kontrakter på teaterområdet, og kontrakterne indgås som udgangspunkt direkte mellem teatret og Danske Dramatikere på vegne af medlemmet.

 

Forbundet sørger for opkrævning af honorar og eventuelle royalties, der måtte følge af din dramatikeraftale, ligesom vi sørger for indberetning til SKAT mm. Alle beløb udbetales til forbundet, som umiddelbart efter modtagelsen videreudbetaler dem til dig. Forbundet tager ikke provision eller gebyr for denne medlemsservice, og honorarer mv. udbetales således ubeskåret til dramatikeren.

 

Dispensation fra denne hovedregel om eneforvaltning aftales konkret med forbundet.

TIO-overenskomst

 

Gældende overenskomst mellem Danske Dramatikere og teatrene under TIO. 

Nedenfor kan du se honorargrundlaget i tal. Honoraret beregnes i lønmåneder. 
En lønmåned på skalatrin 21, stedtillæg 5, i henhold til Statens satser er pr. d. 1. oktober 2023 opreguleret til kr. 26.024,08.


Bemærk at satserne er minimumssatser. 

Alle honorarer angives i lønmåneder. Honorarangivelserne i denne overenskomst er minimumsangivelser og reguleres hvert andet år efter forhandling mellem overenskomstparterne, første gang l. juli l997.

 

 

Nyskreven dansk dramatik og dramatiseringer:

Varighed:Ved bestilling:Ved antag: I alt:
1 – 30 min.1,51,53,0
31 – 45 min.2,01,53,5
46 – 75 min.2,02,04,0
76 – 90 min.2,52,04,5
over 90 min.2,52,55,0


Oversættelser:

Varighed:Ved bestilling:Ved antag: I alt:
1 – 30 min.0,50,51,0
31 – 45 min.0,750,51,25
46 – 75 min.0,750,751,5
76 – 90 min.1,00,751,75
over 90 min.1,01,02,0


Honoraret for tidligere opførte oversættelser andrager halvdelen af honoraret i henhold til stk. 1 og forfalder til betaling ved kontraktindgåelse.

Hovedaftale

 

Hovedaftale mellem Danske Dramatikere og Det Kongelige Teater, Odense Teater, Aarhus Teater og Aalborg Teater.

 

OBS: Aftalen er opsagt af de involverede teatre pr. 1. august 2018. Honorarsatserne er af samme grund ikke opdateret.

 

Nærværende hovedaftale omfatter opførelser på ovennævnte teatres scener samt Det Kongelige Teaters turnéopførelser. Ved store scener forstås i denne aftale scener med 725 pladser eller derover. Ved andre scener forstås i denne aftale scener med 1-724 pladser.

Børnedramatik er ikke omfattet af nærværende hovedaftale, men forhandles individuelt i hver enkelt tilfælde.

Amatørteater

 

Forud for opførelsen af et stykke, som er skrevet, bearbejdet eller oversat af et af Danske Dramatikeres medlemmer, skal der altid indhentes tilladelse hos Danske Dramatikere. Dette gælder uanset om der tages entré for forestillingen eller ej.

 

Danske Dramatikere er ikke i besiddelse af hverken rollehæfter eller manuskripter. Her henvises til Dansk Teaterforlag tlf: +45 75 56 87 88 eller Nordiska ApS tlf.: +45 33 11 68 83 / info@nordiska.dk

Original musicals, opera kr. 750,00
Originalt stykke kr. 600,00
Originalt stykke enakter (20 – 45 min.) kr. 400,00
Originalt stykke enakter (under 20 min.) kr. 200,00
Oversættelse musicals, opera kr. 300,00
Oversættelse stykke kr. 200,00
Oversættelse enakter kr. 120,00

Afgifterne er minimumsafgifter og kan alt afhængig af formodet spilleindtægt være forbundet med en royalty på 2-14%. Afgifterne afregnes til forbundet umiddelbart efter spilleperiodens udløb.

Vær opmærksom på, at enkelte dramatikere eller stykker kan have forhøjet afgift i forhold til de ovenstående priser. Kontakt derfor altid forbundet for de nøjagtige afgifter.