Danske Dramatikere

Danske Dramatikere er fagorganisation for dramatikere og manuskriptforfattere indenfor teater, film, TV, radio, spil og andre medier samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik.

Danske Dramatikere blev stiftet af Emma Gad i 1906 og har i dag mere end 450 medlemmer.

Forbundets formål er at varetage dramatikeres faglige og økonomiske interesser og at virke for gunstigst mulige vilkår for dramatikere og manuskriptforfattere. Forbundet varetager medlemmernes fælles overenskomster og yder herudover rådgivning i kontraktlige spørgsmål samt juridisk bistand i faglige sager.

Forbundet beskæftiger sig desuden med at afholde kurser, sikre ophavsrettigheder og uddele en række legater og priser.

Læs forbundets vedtægter her .

Danske Dramatikere er medlem af NDU - Nordisk Dramatiker Union - hvis hovedformål er at støtte nordiske dramatikeres rettigheder og varetage deres generelle, økonomiske interesser globalt.

Danske Dramatikere er desuden medlem af FSE - Fédération des Scénaristes d’Europe - Federation of European Screenwriters.

Bestyrelsen

Danske Dramatikere ledes af en bestyrelse, der har til opgave at varetage forbundets ophavsretlige og organisatoriske virksomhed. Bestyrelsen vælges blandt forbundets medlemmer hvert år på forbundets ordinære generalforsamling.

Puljer og priser

Danske Dramatikere uddeler hvert år en række priser, som ikke kan søges. Derudover administrerer forbundet midler under Produktionspuljen og Emma Gad Fonden.

=

 

Historie

- Arne Forchhammer (1934-2005), formand for Danske Dramatikere 1984-1992 fortæller Danske Dramatikeres historie.

Interne udvalg

Danske Dramatikere har en række udvalg, der varetager forbundets aktiviteter og interesser. Du kan se deres sammensætning her.
Kontakt til udvalgene skal ske gennem Danske Dramatikere.

Kontakt


Danske Dramatikere
Autorhuset
Linnésgade 25, 2
1361 København K

Email: admin@dramatiker.dk
Tlf. nr: +45 33454035

Telefonisk henvendelse
Dagligt 9-15 på 33454035