Stregen i sandet

Stregen i sandet

13 organisationer i film-, tv- og scenekunstbranchen er gået sammen på tværs for at styrke arbejdskulturen i branchen med initiativet Stregen i sandet.

Med initiativet ønsker Danske Dramatikere sammen med de øvrige organisationer at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd i vores branche,
og det er vores håb, at kampagnen for Stregen i sandet kan sætte gang i en kulturforandring for et bedre arbejdsmiljø.

Stregen i sandet skal give alle i branchen nogle redskaber til at reagere, når de oplever noget grænseoverskridende. Kampagnen præsenterer derfor tre centrale handlemuligheder – GRIB IND, HENT HJÆLP, FØLG OP. Ambitionen er, at alle i branchen kender disse og bruger dem aktivt, når de står over for adfærd, der er grænseoverskridende.

Handleguiden er et dokument på 20 sider, som både er initiativets fælles narrativ, men som også fungerer som en håndgribelig guide til tiltag og overvejelser, vi kan gøre os i de forskellige arbejdsfællesskaber, produktioner, teatre, osv.

Handleguiden vil både kunne deles i fysisk form på optagelser og i prøvesale.

Handleguiden ledsages af et handoutHer trækker vi en streg i sandet, der præsenterer og udfolder de tre handlemuligheder GRIB IND, HENT HJÆLP, FØLG OP