Danske Dramatikeres krediteringsregler

danske dramatikeres krediteringsregler

Der er et boom i tv-serier verden over, og i Danmark oplever vi et stigende behov for regler og definitioner, der professionaliserer og kvalificerer manuskriptforfatternes krediteringer. Derfor har vi lavet en folder med regler for korrekt kreditering på manuskriptområdet.

Det vil sige klare retningslinjer for, hvornår man kan og skal krediteres som serieskaber/creator, hovedforfatter, episodeforfatter, storyliner, manuskriptkonsulent, manuskriptassistent og executive producer.

Korrekt kreditering er vigtig, ikke mindst i international sammenhæng. Teknologien og streamingtjenesternes nordiske, europæiske og globale platforme har muliggjort, at serier og spillefilm rejser på tværs af landegrænser, og derfor bør danske krediteringsnormer internationaliseres i langt højere grad.

I en international virkelighed er det problematisk, hvis vi i Danmark krediterer på en måde, der ikke kan overføres til – eller ikke giver mening på – andre markeder end det danske. Derfor er det i hele den danske film- og tv-branches største interesse, at man også i udlandet kan få den anerkendelse og status, der er knyttet til en konkret kreditering. Vores udgangspunkt har været at lave en versionering af internationale krediteringsregler tilpasset dansk brug, men oversættelige til et internationalt marked.

Manuskriptkrediteringerne i folderen er ikke en fuldstændig liste, men vi har fokuseret på de primære manuskriptkrediteringer (både rettighedsbærende og ikke-rettighedsbærende) for henholdsvis serier og spillefilm.

Pt støtter 200 medlemmer af Danske Dramatikere op om reglerne. Listen opdateres løbende.

Danske Dramatikeres krediteringsregler er blevet til i samarbejde med fremtrædende serie- og spillefilmsmanuskriptforfattere og er baseret på internationale regelsæt for manuskriptkrediteringer.

Hent folderen her