den midlertidige kunststøtteordning

 

– er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19. Ordningen dækker tabt indtægt som følge af COVID-19. Den tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. og/eller via en tilsvarende referenceperiode i enten 2019, 2018 eller 2017. Der kan søges kompensation for nedenstående perioder. Vær opmærksom på, at der gælder forskellige krav til opfyldelse af restriktioner alt efter hvilken periode, du søger om kompensation for: 1. september til og med 31. oktober 2020 og/eller 1. november til og med 31. december 2020 Ansøgningsfrist 15. april 2021. Du skal ikke længere kunne dokumentere dine tab i form af aflyste eller manglende aftaler, bookinger mv, men kan søge på baggrund af nedgang i dine indtægter sammenlignet med en referenceperiode i 2017, 2018 eller 2019. Du skal kunne vise, at du i tilsvarende måneder i det pågældende år havde indtægter fra aftaler mv., hvorimod du i år ikke har sådanne indtægter på grund af COVID-19. Du viser dette ved at vedhæfte kontrakter, lønsedler, kontoudtog, personlige skatteoplysninger el.lign. fra de pågældende måneder. Danske Dramatikeres sekretariat kan hjælpe dig med kopier af afregninger fra Danske Dramatikere fra referenceperioden. Som led i ansøgningen skal du udfylde en tro- og love erklæring (se nedenfor), hvor du skriver under på, at du havde forventet at modtage indtægter i perioden, men at dette ikke har været muligt som konsekvens af en af nedenstående restriktioner.

Har du allerede modtaget støtte fra ordningen og ønsker at søge de nye perioder?

Hvis du allerede har søgt om støtte fra denne ordning og ønsker at søge støtte for de nye perioder, skal du indsende nye indtægtsskemaer (find dem på https://slks.dk/covid-19/ under Den midlertidige kunststøtteordning) for de nye perioder samt dokumentation for kunstnerisk indtægt i en referenceperiode i 2019, 2018 eller 2017. Hvis du søger på baggrund af en referenceperiode, skal du også indsende en underskrevet tro- og loveerklæring, som kan hentes som pdf i boksen nederst på denne side. Hvis du allerede har modtaget støtte, skal du indsende skemaer, dokumentation og evt. tro- og loveerklæring pr mail til coronakunststoette@slks.dk For at søge puljen skal du:
– kunne dokumentere en årlig samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mellem 100.000 kr. og 800.000 kr. fra kunstnerisk virke, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit fra dit kunstneriske virke. Indkomsten skal dokumenteres for minimum et ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019. – understøtte din ansøgning med en tro- og loveerklæring på, at du lever op til alle kravene, herunder at du ikke har søgt eller modtaget kompensation for de samme tabte indtægter fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Og at du ikke har ret til andre offentlige ydelser, herunder f.eks. dagpenge, dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet.

Hvem kan ikke søge?

– Kunstnere, der har søgt eller modtaget kompensation fra regeringens øvrige generelle hjælpepakker og kompensationsordninger. Hvis du har ansøgt en anden kompensationsordning om støtte for samme tabte indtægter, kan du tilbagekalde din ansøgning og søge denne midlertidige kunststøtteordning i stedet. Hvis du har modtaget kompensation fra anden statslig kompensationsordning i anledning af COVID-19, skal denne tilbagebetales, inden du søger denne ordning. Er der endnu ikke mulighed for tilbagebetaling, skal du ved tro og love erklære, at kompensationen tilbagebetales, så snart det er muligt. – Studerende, som er berettiget til SU i perioden, der ansøges om tilskud til. – Offentlige institutioner, udstillingssteder, foreninger, virksomheder mv. – Personer, der har ret til andre offentlige ydelser. Dog undtaget efterløn, folkepension og supplerende dagpenge. Supplerende dagpenge modregnes i kompensationsbeløbet. Læs mere og søg ordningen her Har du spørgsmål eller har brug for hjælp til at søge ordningen, er du meget velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet på 33454035 eller på admin@dramatiker.dk. Sekretariatet holder dog julelukket indtil mandag 4. januar. FAQ opdateret 11. marts 2021.