Ny rammeaftale med DR

 

 

Danske Dramatikere har henover sommeren forhandlet nogle nye vilkår på DRs produktioner. Rettighedsdelen er forhandlet sammen med Danske Filminstruktører og Dansk Skuespillerforbund, og derfor er vilkårene for visning, salg mv. ens for alle tre forbund.

Rammeaftalen er indgået mellem Danske Dramatikere og DR i december 2019, og nedenfor har vi i punktform fremhævet de mest centrale ændringer i forhold til den gamle standardaftale.

 

 • Rammeaftalen omfatter DRs interne dramaproduktioner, men også de eksterne produktioner for så vidt angår visningsrettigheder og til dels manuskripthonorering.
 • Aftalen mellem dig og DR er ganske kort, da den henviser til vilkårene i rammeaftalen og kun regulerer de vilkår, der er særlige for din produktion, fx antallet af afsnit, honorarets størrelse mv.
 • Nye visningsvilkår:

 

Indeholdt i førstegangshonoraret

Genkøb/genudsendelse (procentandel af førstegangshonoraret)

Store produktioner

30 dage på tv +

6 måneder on demand (DRTV)

15-20%

Børneproduktioner

12 måneder platformsneutralt +

30 dages downlån

Audiovisuelle produktioner: 12-15%

 

Audio produktioner: 9-14 %  

Web-only produktioner

12 måneder on demand (DRTV) +

30 dages downlån

Audiovisuelle produktioner: 12-15%              

 

Audio produktioner: 9-14 %

Andre produktioner

30 dage på tv +

4 udsendelser på DRs specialiserede kanaler +

6 måneders on demand (DRTV)

 

Radioproduktioner: ovenstående + 30 dages downlån

+ download

Audiovisuelle produktioner: 12-15%              

 

Audio produktioner: 9-14 %

 

 • Betaling for genudsendelse sker til Danske Dramatikere (Create Denmark), som herefter videreafregner til forfatterne.
 • Garanteret betaling, hvis du sættes af senere end 2 måneder før arbejdet påbegyndes.
 • Der er sket en forenkling af royaltysatserne og beregningsgrundlaget, og på den måde har DR fået nemmere ved at sælge produktionerne og skaffe ekstern finansiering. Der er aftalt en samlet royaltysats, som fordeles mellem Danske Dramatikere, Instruktørorganisationerne og Dansk Skuespillerforbund efter en intern fordelingsnøgle.
  • DR kan maksimalt sælge licensperioder med en varighed på 7 år.
  • Almindeligt præsalg: 17,5%
  • Præsalg inden for Nordvisionen/N12: 25%
  • Præsalg på store SVOD co-produktioner, hvor præsalg udgør mere end 50% af produktionsbudgettet: 10%
  • Salg foretaget under minimumsgarantier: 17,5%
  • Postsalg: 35%
 • Betaling af royalty sker til Danske Dramatikere (Create Denmark), som herefter videreafregner til forfatterne.

Hvis du ønsker at læse mere om, hvad der er nyt i rammeaftalen i forhold til tidligere, så klik her.  Rammeaftalen i sin helhed finder du ved at klikke her. Kontakt forbundet, hvis du har yderligere spørgsmål til rammeaftalen og vilkårene i øvrigt.