Oplysning om eksklusive mandater og eneforvaltning

København 23. oktober 2018

 

I de sidste årtier er der blevet skabt et økosystem for dansk film og tv, som vi kalder den danske rettighedsmodel. Det betyder, at når dine værker vises på tv eller på streaming, så får du penge som manuskriptforfatter. Det er penge, som kommer ud over dit oprindelige honorar, men som de fleste manuskriptforfattere regner med på lige fod med andre indkomstkilder. Det er en ordning, der i tidens løb har vist sig som et særdeles godt grundlag for at kunne levere en stor mængde dansk indhold i høj kvalitet.

Fundamentet for modellen er, at kunstneren ikke købes ud af produktionen, men bevarer sine rettigheder og derfor modtager penge, når værket bruges. I de senere år er streamingtjenesterne som bekendt kommet til - udenlandske og danske - og de udfordrer løbende dette fundament.

For os og for de andre kunstnerorganisationer er det afgørende, at fundamentet forbliver det samme, nemlig at kunstneren bevarer sine rettigheder. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan bevare en model, hvor man som kunstner også bliver betalt, når andre tjener penge på det indhold, man har været med til at skabe.

At få dét igennem er en kompleks forhandling, hvor det er essentielt at vi står sammen i kunstnerorganisationerne. Derfor har vi besluttet at aktivere de eksklusive mandater, som er indskrevet i forbundets vedtægter. Forbundets medlemmer overdrager således forvaltningen af eneretten på udvalgte områder (se bilag) til forbundet med den konsekvens, at forbundets medlemmer fremadrettet ikke kan fraskrive sig disse rettigheder med bindende virkning i individuelle aftaler med fx en streamingtjeneste.

Vi er generelt begejstrede for streamingtjenesternes interesse i at investere i danske produktioner og de arbejdspladser, som det skaber. Baggrunden for beslutningen om eksklusive mandater er en tiltagende bekymring for en udvikling henimod hele eller delvise frikøb, herunder en tilsidesættelse af den danske rettighedsmodel, hvilket vi mener er skadeligt for kunstnernes økonomi, men også for branchen som helhed.

Brugen af eksklusive mandater giver os og de andre kunstnerorganisationer i Create Denmark en stærk forhandlingsposition i arbejdet for en kollektiv beskyttelse af dine rettigheder og betalingen for dem. Har du spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os.

Læs desuden mere om rettighedsbetaling i vores folder 25 sider om rettigheder, Copydan og dig.

 

Denne tekst er sendt til alle medlemmer af Danske Dramatikere 23. oktober 2018.