Mere dramatik på de store scener

Af NIKOLAJ SCHERFIG, formand for Danske Dramatikere

Ny dansk dramatik er en stor succes, der samler nationen. I hvert fald på tv og i biografen. Men hvad med i teatret? Ny dansk dramatik lever og har det fint på de små scener, mens den er næsten fraværende på de store scener. Det er et problem som kulturminister Mette Bock bliver nødt til at se på, når der til efteråret åbnes op for et eftersyn af teaterpolitikken i Danmark.

Når man ser på hvad der faktisk spilles af ny dansk dramatik på de store scener landet over, er det forsvindende lidt. Shakespeare, Holberg og en håndfuld moderne klassikere som fx Eugene O’Neills Lang dags rejse mod nat sidder stadig tungt på pladsen i de store sale, kun udfordret af den nye tendens til at lave teaterversioner af succesfulde film, tv-serier, romaner og selvhjælpsbøger. Selv om der er undtagelser som Sort Samvittigheds ToveToveTove på Det Kongelige Teater, og Jacob Weis’ Toves værelse på Folketeateret, er billedet klart: Ny dansk dramatik i storformat eksisterer reelt set ikke.

Selvfølgelig kan en genopsætning af en Shakespeare- eller Holberg-klassiker give en aktuel vinkel på teksten. Og det er vigtigt. Men i det store samlede billede tror jeg, at for hyppige besøg i klassikerarkivet er en af de afgørende grunde til at dansk teater på de store scener opleves som ude af sync og har svært ved at ramme et yngre publikum. Hvis dansk teater igen skal opleves som en kunstform, der kan konkurrere med hvad der sker inden for film og tv, så må der også satses på originale historier i stort format. Det dur ikke kun at lave teaterversioner af hvad der ellers er populært.

Det handler selvfølgelig også om, at teatret løber en økonomisk risiko ved at sætte et stykke med mange skuespillere og stor scenografi op på en stor scene. Derfor satser man på solide, efterprøvede historier. Men det sker på bekostning af fremtidens klassikere, som dramatikerne dermed aldrig får mulighed for at levere til de store scener. Spiralen er ond og må brydes, men hvordan?

Mit bud handler om udvikling. Langt de fleste stykker ny dansk dramatik skrives i dag på bestilling. Det er normalen, at et teater selv fremlægger en idé og derefter hyrer en dramatiker til at eksekvere den. Teatret satser kort sagt tidligt i forløbet en luns af budgettet på, at en god idé også kan blive en god forestilling. Hvor godt det end kan fungere på små eksperimenterende scener, så er denne praksis en udfordring i forhold til de store, hvor man næppe kan forlange af hvert enkelt teater, at det skal huse erfaring i at udvikle brede fortællinger i stort format med mange skuespillere.

Jeg mener, at det ville give bedre mening med en instans, der uafhængigt af de enkelte teatre – og på landsplan - kan yde hjælp til det teater, der gerne vil have en nyskrevet, bred forestilling, som potentielt kan trække et talstærkt publikum ind i stolene.

Modellen findes allerede. Den opstod, da dansk film i 1960’erne nærmest udelukkende var folkekomedier, hvor man tog man en beslutning om at skabe et nationalt støtteprogram til at støtte udviklingen af film. Den ordning udviklede sig sidenhen til det, der i dag hedder Det Danske Filminstitut og er faktisk en af de væsentligste årsager til, at nyskrevne fortællinger inden for film og tv har været en stærk og publikumssamlende faktor i mange år. Den fungerer ved at en filmproducent ansøger sammen med en manusforfatter og instruktør og går i udvikling med et projekt med økonomisk støtte og indholdsmæssig sparring fra en filmkonsulent.

Det handler selvfølgelig også om, at teatret løber en økonomisk risiko ved at sætte et stykke med mange skuespillere og stor scenografi op på en stor scene. Derfor satser man på solide, efterprøvede historier. Men det sker på bekostning af fremtidens klassikere, som dramatikerne dermed aldrig får mulighed for at levere til de store scener. Spiralen er ond og må brydes, men hvordan? Mit bud handler om udvikling.

På TV er historien næsten den samme. DR og TV2 har i snart 20 år haft succes med at udvikle tv-serier som rammer en uhørt stor andel af befolkningen. Opskriften har blandt andet bestået af lange udviklingsfaser, hvor dramatikere, enkeltvis og i grupper omhyggeligt har udviklet fortællingen, inden man gik i optagelse.

Denne succeshistorie bør man lære noget af og lave noget lignende for teatrene i mindre skala. Et nationalt teaterinstitut med et årligt budget på måske ti-femten millioner – det er ikke mere end prisen for et par forestillinger på Det Kongelige Teaters store scener. Eller 1 procent af den samlede teaterstøtte. Her ansætter man et par konsulenter, der kan sparre med teatrene og dramatikeren og sætte udvikling i gang af forestillinger til de store scener.

De ti-femten millioner kunne fx bruges til udvikling af 20-25 nye stykker i flere genrer til de store scener. Hvis 8-10 af disse forestillinger bliver sat op, er det næppe urealistisk at 4-5 af dem bliver kunstneriske succeser, som også evner at ramme publikum. Det er – set fra mit perspektiv som film- og tv-dramatiker – et bud på hvordan vi får skabt et originalt og aktuelt teater, der dels kan samle et større publikum og dels få det yngre publikum til igen at se teater på de store scener. Lige nu er de så godt som fraværende dér.