Mere dramatik på de store scener

Der er kommet en ny femårig filmaftale, som har fokus på en række forhold, der er interessante for os, der skriver for film og tv. Det nye filmforlig har stadig fokus på at styr-ke den talentudvikling, der for alvor har manifesteret sig i New Danish Screens regi i de sidste par år. Og det endda med forøget styrke. Det er godt. Det er dansk films fremtid, der her udvikles på alle platforme. Det er vigtigt at denne udvikling fortsættes og styrkes – og at den helt naturligt også har fokus på at udvikle en ny generation af især fiktions- og spillefilmsforfattere.

Men det, der nok træder stærkest frem i det nye filmforlig, er dets fokus på, at der skal laves flere brede film. Film, der rammer et større publikum. I filmforliget er der et krav om at dansk film skal have en markedsandel på 29% om året. Og det i en tid, hvor både spillefilmen og biografmediet er presset af de nye streaming-tjenester, der i den grad er ved at forandre den måde, vi ser film og tv på.

Er det nu godt? Ja, absolut! Helt overordnet er det vigtigt at dansk film stadig er en markant faktor i det samlede mediebillede. Og det er den bedst, når de kunstnerisk originale film også møder et stort publikum. Og det gør de bl.a., når der er skrevet et godt og gennemarbejdet manuskript, hvad enten det bygger på et romanforlæg eller en original historie.

For at styrke udviklingen af især stærke manuskripter til brede spillefilm har vi i Danske Dramatikere igennem det sidste år været i dialog med DFI, om hvilke tiltag der kan foretages inden for både konsulent- og markeds-ordningen. DFI vil gerne styrke udviklingsfasen, især med hensyn til øget research. Vi vil gerne have, at DFI fokuserer mere på at udvikle manuskripter, uden at der nødvendigvis er instruktører tilknyttet projektet i denne del af en films udviklingsfase. Vi vil gerne have, at DFI styrker muligheden for at tilknytte flere forfattere og medarbejdere som researchere på projekter, som man fx gør, når man udvikler tv-serier. Vi tror på, at teamwriting kan være en af de metoder, der kan være med til at styrke og udvikle manuskriptets kvalitet i en tid, hvor tv-serien udvikler og udfordrer gængs fiktionsdramaturgi og dermed også dramaturgien i de film, vi vil se i biografen.
Vi tror på, at en udveksling af de erfaringer, mange forfattere i disse år gør sig, når de skriver tv-serier, kan gavne udviklingen af komplekse og brede spillefilm, der i bedste fald kan ramme et stort publikum i de danske biografer.

- Nikolaj Scherfig, formand for Danske Dramatikere