Danske Dramatikeres forslag til økonomisk hjælpepakke

 

 

 

Danske Dramatikeres forslag til økonomisk hjælpepakke til ansatte og tilknyttede i film-, tv- og teaterbranchen.

I disse dage har Danske Dramatikere intense dialoger med branchens organisationer samt med Kulturministeriet om hvilke tiltag, der er nødvendige for at hjælpe kulturbranchen og dens faggrupper så godt som muligt igennem den nuværende krise. De næste uger og muligvis mere får uanede konsekvenser for landets teatre og produktionsselskaber – og dermed for os.

Få, hvis nogen, har den økonomiske polstring der skal til, for at kunne klare lukkeperioder med uændret udgiftsniveau og det vil i sidste ende også give konsekvenser for de dramatikere og manuskriptforfattere, der skriver til disse.

De foranstaltninger, der er blevet truffet for at forhindre udbredelsen af coronavirusset, vil i de nærmeste uger afstedkomme et totalt produktions- og optagestop på film-tv-området og har allerede aflyst stort set samtlige igangværende teaterforestillinger landet over.

Idet vi som faggruppe altovervejende består af freelancere og enkeltmandsvirksomheder, kan det være vanskeligt for os at gøre brug af de fastansattes lønmodtagerhjælpepakker. Derfor anbefaler vi økonomiske nødhjælpspakker, som sikrer, at tabskompensationen for folk i vores branche bliver sammenlignelig med dem, som tilbydes lønmodtagere, der fx er tilknyttet en A-kasse. Mange med enkeltmandsvirksomheder kan fx ikke tilknyttes en A-kasse uden at de forudgående opløser deres virksomhed.

Anbefalingerne lyder:

 1. Tabsfond og A-kasseret
  Vi foreslår etableringen af en fond, som vores gruppe kan ”straks-ansøge”, hvis man beviseligt kan dokumentere forrykkede engagementer mv. der afstedkommer et økonomisk tab. Herudover kunne staten give A-kasserne et økonomisk tilskud, som i en kort periode kunne åbne op for muligheden for, at nye medlemmer med kunstnerisk praksis kan melde sig ind og modtage dagpenge fra første dag. Kravene til, hvornår man er berettiget til at modtage dagpenge bør generelt tilpasses den nuværende helt særlige situation.
 2. Hjælpepakke til lønkompensation
  Regeringen bør hurtigst muligt vedtage en hjælpepakke til de film-, tv-, eller teaterproducenter, som må standse igangværende produktioner i 14 dage eller længere. Hjælpepakken bør give mulighed for lønkompensation til freelance-kunstnere på samme vilkår, som det sker på det øvrige private marked, dvs. at staten dækker 75% af lønnen, dog max. 26.000 kr. Virksomheden betaler de resterende 25%. Hjælpepakken bør have tilbagevirkende kraft fra 9. marts og løbe indtil 9. juni.
 3. Tabsfond II
  Der skal tages højde for situationen med ”tomme ordrebøger”, hvor engagementer aflyses, før der er indgået en skriftlig aftale. Vi må etablere en fond, som kan støtte kunstnerne i disse situationer.
 4. Særbevillinger

  a) Det Danske Filminstitut
  DFI bør tildeles en særbevilling, som kan benyttes til at hjælpe branchen igennem denne krise. Selvom der ikke vil være tale om konkret produktionsstøtte, så vil det være en investering i fremtiden, som kan være med til at sikre, at der også efter denne krise er overstået vil være en branche i Danmark med professionelle kunstnere og producenter, som kan lave nye film.

  b) Statens Kunstfond
  SK bør tildeles en særbevilling, som kan benyttes til at hjælpe scenekunstbranchen igennem denne krise. Selvom der ikke vil være tale om konkret produktionsstøtte, så vil det være en investering i fremtiden, som kan være med til at sikre, at der også efter denne krise er overstået vil være en branche i Danmark med professionelle kunstnere og producenter, som kan lave ny scenekunst.

Med venlig hilsen
Danske Dramatikere

Sammen med en række af de andre autororganisationer sendte Danske Dramatikere i mandags syv forslag samt et bilag særligt rette mod teaterbranchen til en hjælpepakke til Kulturministeriet. Disse forslag er også sendt til Erhvervsministeriet, Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Læs Forslag til økonomisk hjælpepakke til ansatte og tilknyttede i film- og tv-branchen og Forslag til økonomisk hjælpepakke til ansatte og tilknyttede i teaterbranchen her.