Force majeure-puljen

 

 

Danske Dramatikere uddeler fra en midlertidig force majeure-pulje en række arbejdslegater for at give professionelle forfattere indenfor film, tv, radio, teater og spil med dokumenterede rettigheder til mindst ét værk, mulighed for at arbejde med udvikling af nye ideer under coronakrisen. Legatet tænkes især uddelt til forfattere, hvis fremtidige arbejde bliver eller allerede er påvirket af coronakrisen.

Der uddeltes i første runde (maj 2020) 11 legater à kr. 40.000. Legaterne er skattepligtige.

Ansøgningskrav
Ansøgning skal indeholde projektbeskrivelse/idéoplæg og begrundelse for ansøgningen på i alt max. 2 A4-sider. CV for de sidste fem år vedhæftes.

Ansøgningsfrist
Kommende ansøgningsrunde er 31. august 2020 kl. 23:59.

Ansøgningen sendes til
admin@dramatiker.dk
Skriv FORCE MAJEURE i emnefeltet.
Der kan forventes svar inden for 14 dage efter fristens udløb.

Legatudvalget er udpeget blandt bestyrelsen i Danske Dramatikere, og består i anden runde af: Ida Maria Rydén, Jacob Katz Hansen, Thomas Markmann og Line Mørkeby

Bemærk, at legaterne, som uddeles i første runde, vil indgå i indkomsten for den periode, der nu kan søges kompensation for via statens hjælpepakker for freelancere og selvstændige.
Det skal du være opmærksom på, hvis du vil søge kompensation via disse hjælpepakker. Det er Danske Dramatikeres anbefaling, at du først og fremmest benytter dig af de nuværende hjælpepakker, da disse arbejdslegater primært er tiltænkt dem, der umiddelbart falder uden for statens hjælpepakker.