Force majeure-puljen

Danske Dramatikere uddeler fra en midlertidig force majeure-pulje en række arbejdslegater for at give professionelle forfattere indenfor film, tv, radio, teater og spil med dokumenterede rettigheder til mindst ét værk, mulighed for at arbejde med udvikling af nye ideer under coronakrisen. Legatet tænkes især uddelt til forfattere, hvis fremtidige arbejde bliver eller allerede er påvirket af coronakrisen.

Der er blevet uddelt en række portioner à kr. 40.000 i to omgange i 2020. Legaterne er skattepligtige.

Ansøgningskrav
Ansøgning skal indeholde projektbeskrivelse/idéoplæg og begrundelse for ansøgningen på i alt max. 2 A4-sider. CV for de sidste fem år vedhæftes.

Ansøgningsfrist
Kommende ansøgningsrunde har frist 30. april 2021 kl. 23:59.

Ansøgningen sendes
til admin (@) dramatiker.dk
Skriv FORCE MAJEURE i emnefeltet.

Der kan forventes svar inden for 14 dage efter fristens udløb.