EMMA GAD FONDEN

Ansøgningsskema for kontingentfritagelse

  ---------------

  —————

   

  Ansøgningsskema til trangslegat


    

   Fonden kan kun søges af medlemmer af Danske Dramatikere med mindst 3 års medlemskab.

   Fonden støtter

   • Trangslegater samt understøttelse til dramatikere.
   • Hel eller delvis dækning af kontingent for indeværende år eller restancer fra foregående år.

   Fonden har desuden en lånekasse med et-årige rentefri lån på op til kr. 20.000.

   Ansøgning:
   Ansøgningen bedes indeholde oplysninger om det forgangne års indkomst, samt en kort redegørelse for nuværende økonomiske omstændigheder og eventuelt de personlige grunde, der måtte ligge bag ansøgningen.
   Ovenstående ansøgningsskemaer skal benyttes ved ansøgninger til fonden.

   Ansøgningsfrist: 
   Næste ansøgningsfrist er 1. maj 2020.

   Ansøgningen sendes til Danske Dramatikere mrk. “Emma Gad Fonden” – admin@dramatiker.dk

   Emma Gad Fondens udvalg