Rettigheder på fem minutter

Her kan du læse en kort introduktion til rettigheder for manuskriptforfattere og dramatikere. Læs også nr 26 af medlemsbladet REPLIKKER, der handlede om rettigheder. Du kan hente det her i pdf .

af Christina Bergholdt Knudsen

Når dramatikeren eller manuskriptforfatteren skaber et værk - et manuskript - så tilhører samtlige rettigheder dramatikeren/manuskriptforfatteren. Men hvis det værk skal udnyttes og blive til en tv-serie, film eller teaterstykke, skal en del af rettighederne til manuskriptet overdrages, for at værket kan udnyttes.

For teaterforestillingers vedkommende sker der alene en overdragelse af opførelsesrettighederne i en begrænset periode, hvorefter rettighederne falder tilbage til dramatikeren. Dramatikere kan derefter sælge rettighederne igen. Og igen. Og igen. Det er godt.

For film og tv-seriers vedkommende ser rettighedsbilledet noget anderledes ud. Der er mange rettigheder, der kommer i spil, fordi manuskriptet overdrages til et varigt medie. Rettighederne overdrages derfor også mere varigt. Nogle af dem gør i hvert fald. For der er mange rettigheder forbundet med optagelserne til en film eller tv-serie. Det bliver hurtigt meget komplekst, og aftalerne skal i større grad end tidligere tage højde for rigtig mange udnyttelsesformer.

Det er både godt og skidt. Godt - fordi det kan skabe gode og varige indtægtsmuligheder for manuskriptforfatteren. Skidt - fordi det let bliver meget kompliceret både for rettighedshaverne og for dem, som skal erhverve rettighederne. Det kan i sidste ende betyde, at man kan sælge rigtig mange rettigheder rigtig mange gange. Det er godt. Det kan også blive for besværligt og for langsommeligt. Det er skidt.

Danske Dramatikere vil gerne lave brede, gode og overskuelige aftaler, der sikrer en løbende og varig betaling til manuskriptforfatteren. Brede - fordi vi indgår aftaler i fællesskab med andre rettighedshavere. Gode - fordi der sker betaling. Overskuelige - fordi de omfatter flere rettigheder på en gang.

Udgangspunktet for, at forbundet kan indgå brede, gode og overskuelige aftaler er, at der skal være en vare at sælge. Den vare tilhører rettighedshaveren, manuskriptforfatteren. Hvis manuskriptforfatteren af et værk altså har bevaret nogle rettigheder eller en vederlagsret til nogle rettigheder. Hvis rettighederne er overdraget til en anden, er det er-hververens rettigheder, og så er det erhververen, der kan lave brede, gode og overskuelige aftaler. Det er ikke så godt for manuskriptforfatteren, men godt for erhververen.

Det er derfor vigtigt, at manuskriptforfatteren bevarer sine rettigheder, så Danske Dramatikere kan lave nogle brede, gode og overskuelige aftaler.

Derfor er manuskriptforfatteraftalen også rigtig vigtig. Her kan manuskriptforfatteren bevare sine rettigheder og også sikre sin ret til vederlag fra Copydan. Det kræver bare, at det står i kontrakten. Det gør det også. For det meste. Mange rettigheder er bevaret i de fleste manuskriptaftaler i dag. Heldigvis.

Men der er også flere nye platforme på vej og der får vi brug for manuskriptforfatteren og rettighederne. Så pas på dem! Forbundet hjælper gerne. I hører nærmere!