EUROPEAN WRITERS CLUB The European Writers’ Club (EWC) is a new pilot program, supported by the EU Commission under their latest initiative called “Writing European”. EWC aims to spark and facilitate collaboration between creators, writers, broadcasters, and producers of European tv-series to boost creativity and originality and tell stories...

Medieforlig 2022 Diskussionen om, hvad vi kulturpolitisk kan gøre for at sikre dansk indhold på film og tv i fremtiden, er i gang forud for det medieforlig, der sætter de mediepolitiske rammer for de næste år. I denne folder præsenterer vi Danske Dramatikeres mediepolitiske holdninger, dels synspunkter...

Hovedforfatterens rolle Det kan være hjælpsomt at have et fælles branchesprog for serier i forhold til ledelse og kreativ ansvarsfordeling.I denne folder beskriver Danske Dramatikere hovedforfatterens rolle.Hent folderen her ...

Medarbejder til databehandling søges Danske Dramatikere udbetaler rettighedsmidler til rettighedshavere, der skriver manuskripter til film, tv, teater, podcast, spil og stand-up, og vi søger netop nu en medarbejder til at forestå dette arbejde. De primære arbejdsopgaver omfatter behandling og indkøring af data i database (fx data udleveret...

Stregen i sandet 13 organisationer i film-, tv- og scenekunstbranchen er gået sammen på tværs for at styrke arbejdskulturen i branchen med initiativet Stregen i sandet.Med initiativet ønsker Danske Dramatikere sammen med de øvrige organisationer at trække en streg i sandet over for grænseoverskridende adfærd i vores...

25 sider om rettigheder, copydan og dig Hvad skal jeg vide om Copydan? Skal der stå noget om Copydan i mine kontrakter? Hvad skal jeg være særligt opmærksom på for at modtage penge fra Copydan? Hvad er den danske model? Hvem holder øje med, hvor mine...

danske dramatikeres krediteringsregler Der er et boom i tv-serier verden over, og i Danmark oplever vi et stigende behov for regler og definitioner, der professionaliserer og kvalificerer manuskriptforfatternes krediteringer. Derfor har vi lavet en folder med regler for korrekt kreditering på manuskriptområdet.Det vil sige klare retningslinjer...

På baggrund af en rapport foretaget af Aarhus Universitet med titlen ”Grænseoverskridende adfærd. Diskrimination, chikane, uønsket seksuel opmærksomhed, vold og magtmisbrug i film-, tv- og scenekunstbranchen” igangsætter Danske Dramatikere nyt initiativ mod grænseoverskridende adfærd. Læs mere om dette nedenfor.Gængse videnskanaler dur ikkeAarhus Universitets rapport tegner et...

den midlertidige kunststøtteordning   - er rettet mod kunstnere, som er særligt ramt af COVID-19. Ordningen dækker tabt indtægt som følge af COVID-19. Den tabte indtægt kan sandsynliggøres via aflyste aftaler, kontrakter mv. og/eller via en tilsvarende referenceperiode i enten 2019, 2018 eller 2017. Der kan søges kompensation...