Selvfølgelig skal du også have nogle penge

Som forfatter til fiktionsindhold på film eller tv er det dine rettigheder, der gør, at du også får penge, når andre tjener penge på det indhold, du er med til at skabe.

Den danske model stræber efter, at du som forfatter til fiktionsindhold på film eller tv tjener penge, når andre tjener penge på det indhold, du er med til at skabe. Det er en kompleks model, fordi den skal afspejle så præcist som muligt, hvor og i hvilket omfang, indholdet anvendes. Copydan har i årenes løb været i konstant bevægelse for at afspejle slutbrugerens vaner; udviklingen fra monopolets enkelte kanal over kabel-tv til streaming er bare én af de forandringer, systemet har indrettet sig på. 

Som manuskriptforfatter tilhører du sidste led i en pengestrøm med mange forskellige indtægtskilder. Fundamentet for disse pengestrømme er dine rettigheder – dvs. i hvilken grad, at du har sikret dig rettigheden til at modtage royalties eller vederlag fra Copydan-foreningerne og andre aktører, når dit værk bliver brugt. 


Den rigtige balance mellem honorar og rettigheder

Som udgangspunkt ejer du selvfølgelig samtlige rettigheder til det manuskript, du har skabt til eksempelvis en spillefilm eller en tv-serie. Men du vil altid blive nødt til at overdrage en del af rettighederne for at manuskriptet kan realiseres, produceres og i sidste ende vises på tv. En film- eller tv-produktion er et varigt medie, som potentielt kan vises igen og igen – det skal der naturligvis tages højde for i en kontrakt.

Som dramatikerforbund arbejder vi for at sikre dig gode og overskuelige aftaler. Aftalerne er gode, når de både sikrer dig et ordentligt honorar og en kompensation for i hvilke grad dine rettigheder udnyttes.

Forholdet mellem honoraret og rettighederne vil som regel bevæge sig lidt som et pendul: Hvis du vil have en lidt højere løn, vil du typisk også skulle afgive flere rettigheder. Omvendt kan du måske acceptere en lavere løn, hvis du i stedet sikres en større rettighedsbetaling. 

Rettigheder er centralt i danmark

Copydan-vederlag er ikke penge, der kommer oveni dit oprindelige honorar. Copydan-vederlag er en med årene integreret del af det indkomstniveau, der gør det muligt at virke som manuskriptforfatter i Danmark. Faktisk gælder det hele det økosystem, som dansk film og tv produceres i. Fra producent over manuskriptforfatter til instruktør og skuespillere. I modsætning til eksempelvis vores kolleger i England og USA, så accepterer man i Danmark ofte et lidt lavere honorar mod til gengæld at bevare en række rettigheder som betyder, at der på sigt indtjenes et vederlag i tillæg til honoraret. 

Rettigheder er med andre ord i lige så høj grad en vare som selve værket. Derfor udspiller forhandlingen omkring en produktion sig som regel omkring rettighederne, fordi alle parter vil kæmpe for at bevare mest muligt af deres andel. At være medlem af Danske Dramatikere betyder, at man kæmper den kamp sammen med andre fagfæller og bakket op af vores juridiske kontor.

Udenlandske aktører udfordrer rettighedsmodellen

Denne praksis er som sagt ikke universel. Nye, udenlandske aktører betjener sig af helt andre forhandlingsmekanismer og tilgange til kontrakter. Ofte er der en tendens til at forhandle i retning af en egentlig ’buyout’, hvor de kreative kræfter sælger deres rettigheder for et engangsbeløb. At det på den måde kan være næsten umuligt at sikre, at rettighedshavere som manuskriptforfatteren bliver behørigt kompenseret, er en stor udfordring.

Den søger vi at løse i regi af Create Denmark, der blev stiftet i 2016 af os i Danske Dramatikere sammen med Dansk Artist Forbund, Dansk Filmfotograf Forbund, Dansk Journalistforbund, Dansk Musiker Forbund, Dansk Skuespillerforbund, Danske Filminstruktører, Film og tv-arbejderforeningen, Danske Scenografer og Danske Sceneinstruktører. Målet er at etablere nogle helt nye betalingsprincipper og –modeller, som skal sikre dig som manuskriptforfatter bedre rettigheder og en rimelig betaling i et nyt mediebillede. Create Denmarks primære opgave er at indgå aftaler om on demand-udnyttelse af danske dramaserier og andre audiovisuelle produktioner på vegne af de mange tusinde kunstnere, der repræsenteres af de nævnte organisationer.
Hele hovedtanken med Create Denmark er at virke gennem et bredt samarbejde og værne om rammerne for dansk kultur og kunstnerisk kreativitet i en verden, hvor netop streamingtjenester ændrer vores forbrugsvaner og den måde, hvorpå vi konsumerer film, serier og tv. Den betaling, som Create Denmark modtager via kollektive aftaler, sendes via medlemsorganisationerne videre til rettighedshaverne. 

Create Denmark har været og forbliver et stort indsatsområde for Danske Dramatikere i de kommende år, blandt andet i forbindelse med forhandlinger om en rettighedsaftale, der skal dække udnyttelsesrettighederne til især streaming og den kommercielle tv-udnyttelse.

Læs mere i vores folder ’25 sider om rettigheder, Copydan og dig’, som du kan downloade her eller bestille på admin@dramatiker.dk